Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Protokół z wyboru partnera

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji w ramach otwartego naboru ogłoszonego na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

Niezależni i aktywni!

Gmina Trzcianka/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance realizuje obecnie projekt „Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno- zawodowej 40 osób/rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z regionu Pilskiego OPS z Gminy Trzcianka poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

 

Szkolenie

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodka którego tematem było "Motywowanie osób stosujących przemoc do zmiany". Szkolenie poprowadził pan Tomasz Posłuszny, a organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Nabór na Partnera - Usługi społeczne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego