Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Zasiłki i stypendia

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1457)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 Maksymalna kwota zasiłku szkolnego jednorazowo nie może być wyższa niż 620 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24 (pok. 4, parter), tel. (67) 216 21 64.