Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Wnioski o żywność unijną

OD DNIA 04.11.2019 r.

DO DNIA 31.12.2019 R.

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA ŻYWNOŚĆ UNIJNĄ.

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ W POKOJU NR 4 ORAZ W SEKRETARIACIE.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 

 1. Bank Żywności w Pile realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

 

 1. Współpracowaliśmy z 2 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa wielkopolskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1 122 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 

o 44 2227 ton żywności;

 

o 4 189 paczek żywnościowych;

 

 1. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 0 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 0 osoby
 2. Rodzaje warsztatów:

 

·         

 

  • Ekonomiczne -0 spotkań dla 0 uczestników
  • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
  • Kulinarne – 0 spotkań dla 0 uczestników
  • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Jeżeli jesteś osobą potrzebującą wsparcia, możesz korzystać z bezpłatnej pomocy żywnościowej oraz innych form pomocy realizowanych w ramach PO PŻ.

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY?

 

Pomoc mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (spełniają kryteria określane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością,

niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą.

 

POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ, JEŚLI:

 

Twój miesięczny dochód nie przekracza:

- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Otrzymałeś skierowanie ze swojego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wypełniłeś i podpisałeś oświadczenie o dochodzie w Organizacji Partnerskiej.

 

CO JEST W PACZCE?

 

W punktach wydawania żywności można otrzymać artykuły spożywcze zakupione ze środków Unii Europejskiej. Rodzaje artykułów spożywczych jakie znajdują się w paczce:

 • groszek z marchewką
 • fasola biała
 • koncentrat pomidorowy
 • buraczki wiórki
 • powidła śliwkowe
 • makaron jajeczny
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • ryż biały
 • kasza gryczana
 • herbatniki maślane
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • szynka drobiowa
 • szynka wieprzowa mielona
 • pasztet wieprzowy
 • filet z makreli w oleju
 • cukier biały
 • olej rzepakowy

Wszelkie informacje oraz dokumenty można uzyskać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24 (pok.  Nr 4), tel. (67) 216-21-64.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODPROGRAM 2018

 

 

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Pile[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

1.       Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

2.      Sposób kwalifikacji:

 

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1.       Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 

1.        Artykuły warzywne i owocowe:

 

1.       groszek z marchewką 3,6 kg,

 

2.      fasola biała 3,6 kg,

 

3.       koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

 

4.      buraczki wiórki 1,05 kg,

 

5.       powidła śliwkowe 1,80 kg,

 

2.           Artykuły skrobiowe:

 

1.       makaron jajeczny 4,5 kg,

 

2.      makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

 

3.       ryż biały 3 kg,

 

4.      kasza gryczana 1,5 kg,

 

5.       herbatniki maślane 0,8 kg,

 

3.       Artykuły mleczne:

 

1.       mleko UHT 7 l,

 

2.      ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

 

4.      Artykuły mięsne:

 

1.       szynka drobiowa 3 kg,

 

2.      szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

 

3.       pasztet wieprzowy 0,64 kg,

 

4.      kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

 

5.       filet z makreli w oleju 1,7 kg,

 

5.       Cukier

 

1.       cukier biały 4 kg,

 

2.      miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

 

6.      Tłuszcze

 

1.       olej rzepakowy 4 l,

 

7.     Dania gotowe

 

1.       gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

 

2.      Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

 

3.       Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

4.      W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

 

5.       W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

6.      W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 

7.       Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.